Stowarzyszenie "Promyk" Kłodzka Pomoc Społeczna w Kłodzku

57–300 Kłodzko, ul. Armii Krajowej 1

Telefony kontaktowe:
74 867 22 94
74 865 93 85

e-mail: