W ramach zadań statutowych Stowarzyszenia realizujemy również usługi opiekuńcze prywatne.
Organizujemy staż na stanowisko opiekuna osób niepełnosprawnych. Chętnych prosimy o kontakt tel. 74 867 22 94 lub 74 865 93 85

Celem ogólnym Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinom wieloproblemowym, osobom niepełnosprawnym i starszym oraz prowadzenie edukacji różnych grup społecznych.

Stowarzyszenie świadczy usługi opiekuńcze wobec niepełnosprawnych podopiecznych miasta Kłodzka w miejscu ich zamieszkania. Jest to zadanie zlecone umową zawartą z Burmistrzem Miasta Kłodzka. Zatrudnia wykwalifikowane opiekunki. Środowiska w których, należy wykonać usługi opiekuńcze, zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku.

Stowarzyszenia zostało zarejestrowane w KRS w dniu 03.07.2014 pod nr 0000515688.

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

  1. Prezes Zarządu - Wojciech Wiśniewski
  2. Wiceprezes Zarządu - Sylwia Budzioch-Nowak
  3. Sekretarz Zarządu - Teresa Budzioch
  4. Skarbnik Zarządu - Ryszard Jastrzębski
  5. Członek Zarządu - Mariusz Jastrzębski
  6. Członek Zarządu - Teresa Kierot
  7. Członek Zarządu - Maria Orlińska

Komisja Rewizyjna:

  1. Przewodniczący Komisji - Józef Pinkas
  2. Członek Komisji - Halina Zielińska
  3. Członek Komisji - Krystyna Bernaczek