Stowarzyszenie "Promyk" Kłodzka Pomoc Społeczna w Kłodzku ul. Armii Krajowej 1 świadczy usługi opiekuńcze na terenie miasta Kłodzka.
Koszt jednej godziny:
 • od poniedziałku do piątku - 25 zł.
 • sobota, niedziela i święta - 29 zł.
Zapraszamy do współpracy

Zarząd Stowarzyszenia "Promyk"

Organizujemy staż na stanowisko opiekuna osób niepełnosprawnych. Chętnych prosimy o kontakt tel. 74 867 22 94 lub 74 865 93 85

Celem ogólnym Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinom wieloproblemowym, osobom niepełnosprawnym i starszym oraz prowadzenie edukacji różnych grup społecznych.

Stowarzyszenie świadczy usługi opiekuńcze wobec niepełnosprawnych podopiecznych miasta Kłodzka w miejscu ich zamieszkania. Jest to zadanie zlecone umową zawartą z Burmistrzem Miasta Kłodzka. Zatrudnia wykwalifikowane opiekunki. Środowiska w których, należy wykonać usługi opiekuńcze, zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku.

Stowarzyszenia zostało zarejestrowane w KRS w dniu 03.07.2014 pod nr 0000515688.

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

 1. Prezes Zarządu - Wojciech Wiśniewski
 2. Wiceprezes Zarządu - Sylwia Budzioch-Nowak
 3. Sekretarz Zarządu - Teresa Budzioch
 4. Skarbnik Zarządu - Ryszard Jastrzębski
 5. Członek Zarządu - Mariusz Jastrzębski
 6. Członek Zarządu - Teresa Kierot
 7. Członek Zarządu - Maria Orlińska

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący Komisji - Józef Pinkas
 2. Członek Komisji - Halina Zielińska
 3. Członek Komisji - Krystyna Bernaczek